Материалите за ОСА 2019

Материяли ОСА

Доклад независим одитор

Счетоводен баланс

Доклад на сд за дейността на дружеството през 2017

Доклад директор за връзка с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Пълномощно – образец 2018

Протокол №114 – 15.05.2018

Покана и дневен ред за годишно редовно общо събрание

Протокол Общо Събрание

Счетоводна политика