Материалите за ОСА 2020

Дневен ред

Отчети 2019

Пълномощно – образец

Материали ОСА

Доклад Директор – Инвеститори

Доклад на одитен комитет

Доклад на одитор

Доклад на СД 2019

—-

declaracia po 116 A ZPPCK ME

Декларация по 234 TZ IT

Декларация по 234 TZ EK

Декларация по 234 TZ ME

Декларация по 237 TZ EK

Декларация по 237 TZ IT

Декларация по 237 TZ ME

Диана Мандичева Декларация

Диана Стоянова Декларация

Недялка Каланова Декларация

Розахим АД 224 CA

Свидетелство за съдимост ME

Свидетелство за съдимост EK

Доклад независим одитор
Rozachim AD shareholder proposal 20200821
Свидетелство за съдимост IT
Rozachim AD Дневен ред
Rozachim AD_Report and Program
Pismo_Rozachim_Predlogenie-118-ZPPCK
Rozachim AD_shareholder proposal

Rozachim AD Report and Program

Декларация Одитор

Отчети MMS 2019

Rozachim AD Regulation on BoD Remunerations Policy 20200820

Декларация Одитор

Доклад Независим Одитор

Отчети MSS 2019

Rozachim AD Regulation on BoD Remunerations Policy 20200820

OSA протокол 11.09.2020