За нас

about

 

 

 

Компанията РОЗАХИМ АД е основана през 1960 г. и днес тя е признат лидер на пазара за производство и търговия с химически продукти и суровини. Компанията е разположена върху площ от 12 000 кв. м. и е добре оборудвана с необходимата апаратура за производство на акрилатни и винилацетатни дисперсии, както и алуминиев оксихлорид. Високоспециализираното оборудване изисква работниците да притежават съответните умения и практически опит и Компанията се гордее, че разполага с изключително способни кадри.