Полиестерни смоли

Преглед

Картина14

Приложими в строителството, санитарни изделия, моделизъм, тунинг, лодкостроенето. Отлични механични характеристики и устойчивост на атмосферни и химически въздействия. Устойчивост на висока температура и налягане.

Продуктов указател

ПОЛИЕСТЕРНИ СМОЛИ ОПИСАНИЕ
Полиестерна смола EС 1060 Ортофталова ненаситена полиестерна смола, която се използва за отливане.
Полиестерна смола EС 1090 Акрилова модифицирана полиестерна смола, която има отлична устойчивост на външни условия с висока активност.
Полиестерна смола EС 2450 Ортофталова ненаситена полиестерна смола, която е специално приготвена за приложения с общо предназначение, със средна активност и нисък вискозитет.
Полиестерна смола EС 2590 Ортофталова ненаситена полиестерна смола със средна до ниска активност.
Полиестерна смола EС 7050 Пластификатор-Омекотител тип полиестерна смола е специално разработена с много ниска реактивност.

Информационен лист за безопасност

Информационният лист за безопасност ще е наличен след заявка от Ваша страна

Контакти

За повече информация се свържете с нас на: 

kontaktibg
tsanev@rozachim.eu
www.rozachim.eu