Полимерни емулсии за екстериорни покрития и бои

Преглед 

Емулсия за външна облицовка

Розахим АД  предлага широка гама от емулсии от марката СТИАКРИЛ, произведени на базата на:

 • СТИРОЛ АКРИЛОВИ КОПОЛИМЕРИ
 • АКРИЛОВИ КОПОЛИМЕРИ
 • ВИНИЛ АКРИЛОВИ КОПОЛИМЕРИ
 • ВИНИЛАЦЕТАТ / ВеоВА/ АКРИЛОВИ СЪПОЛИМЕРИ

С нашите емулсии, Вие може да формулирате желаните външни покрития, в това число и:

 • Ниско емисионни бои за зидария.
 • Съдържащи коалесциращи агенти бои за зидария.
 • Еластомерни стенни покрития.
 • Силикатни бои  и мазилки. Бои с дълбока сянка.
 • Мазилки и релефни покрития.
 • Изолационни системи за външна стена.
 • Грундове и варови бои.

 

Продуктов указател

Външна облицовка портфолио

Винил акрилови кополимери ВА 30 E 49 0 2 7 0.12 5000
В 700 E/S 50 12 15 4.0 0.3 5000
Стирен-
акрилови
кополимери
С 600 E 50 18 21 8.0 0.1 6000
С 6100 E 49 18 21 8.0 0.1 6000
С 3020 E 49 11 20 8.0 0.13 8000
С 603 E 50 0 -8 8.0 0.1 9000
С 312 E 49 0 -12 8.0 0.1 5000
НМС 1021 П/E 49 12 20 8.0 0.1 7500
Акрилови
кополимери
 
A200 E 50 14 18 8.0 0.1 150
A205 E 49 5 7 8.0 0.1 500
A300 E 50 12 15 8.0 0.1 1000
A120 E 46 21 28 8.0 0.1 100

Брошура

Моля, вижте по-долу нашата брошура 

ПОЛИМЕРНА ЕМУЛСИЯ БРОШУРА

brochure

Контакти

За повече информация се свържете с нас на:

kontaktibg
tsanev@rozachim.eu
www.rozachim.eu