Разтворители

Преглед

Картина9

Предназначени за разреждане на полиуретанови и синтетични бои, лакове и грундове, натурални и синтетични смоли, за обезмасляване на повърхности.

Продуктов указател

Видове разтворители

РАЗТВОРИТЕЛИ  CAS # EINECS #
Толуол 108-88-3 203-625-9
Ксилен 108-38-3 203-576-3
Хексан 110-54-3 203-777-6
Метил етил кетон  78-93-3  201-159-0
Н-Бутил ацетат 123-86-4 204-658-1
Етилацетат 141-78-6 205-500-4
Изопропилов алкохол 67-63-0 200-661-7
Метоксипропанол 107-98-2 203-539-1
Етилов алкохол, денатуриран 64-17-5 200-578-6
Ацетон 67-64-1 200-662-2
Метанол 67-56-1 200-659-6

Информационен лист за безопасност

Информационният лист за безопасност ще бъде наличен след заявка от Ваша страна. 

Контакти

За повече информация се свържете с нас на: 

kontaktibg
tsanev@rozachim.eu
karabashki@rozachim.eu
www.rozachim.eu