Разредители

Преглед

Картина8-300x241

Производство на разредители, които са предназначени за разреждане  на полиуретанови  и синтетични бои, лакове и грундове, натурални и синтетични  смоли, за обезмасляване на повърхности.

Продуктов указател

Видове разредители

Име Съставни вещества в сместа
Разредител АБТ Толуен/ Естери на оцетната киселина/ Ацетон/ Н-бутил Ацетат
Разтворител АМВ Изомери на Ксиленa 60%/40% Минерален Терпентин
Ароматен разтворител Ксилен(изомери на Ксиленa) 95%/ 5% Н-Бутилацетат
Целулозен разредител Толуен 95% / 5% Н-Бутилацетат
Разредител БТМ Толуен/ Н-Бутил ацетат
Разредител ЕАЕ Толуен/ Естери на оцетната киселина/ Ацетон/ Н-Бутил ацетат/ Бутанол
Разредител Коресилин Толуен/ Естери на оцетната киселина/ Ацетон
Разредител ТМ Толуен/ Естери на оцетната киселина
Разредител Флексол Етанол/ Метоксипропанол
Разредител ХМА Хексан/ Естери на оцетната киселина

Информационен лист за безопасност

Информационният лист за безопасност ще бъде наличен след заявка от Ваша страна.

Контакти

За повече информация се свържете с нас на:

kontaktibg
tsanev@rozachim.eu
karabashki@rozachim.eu
www.rozachim.eu