Химикали за почистване на води

Преглед

Картина13

Ние произвеждаме коагуланти за обработка на вода за питейни и промишлени цели .

Продуктов указател

Видове химикали за почистване на вода

                                                              

Видове  CAS # EINECS #
Алуминиев оксихлорид 10 % 1327-41-9 215-477-2
Алуминиев оксихлорид 12 % 1327-41-9 215-477-2
Алуминиев оксихлорид 18 % 1327-41-9 215-477-2
Ферихлорид 38 % 7705-08-0 231-729-4

Информационен лист за безопасност

Информационният лист за безопасност ще бъде наличен след заявка от Ваша страна.

Контакти

За повече информация се свържете с нас на:

kontaktibg
karabashki@rozachim.eu
www.rozachim.eu